•  XSolar L-S Silver
  •  XSolar L-S Silver
  •  XSolar L-S Silver
  •  XSolar L-S Silver

感应开关 LED 泛光灯

Spot Way Sensor Connect

感应开关 LED 泛光灯

Spot Way Sensor Connect

EAN 4007841058661

永恒的样子。快速互联。优雅、可旋转的地面聚光灯 (57 cm) 带有 90° 红外传感器,时尚而明亮,以 3000 K 的 520 lm 暖白光照亮车道、花园部分等。通过免费应用程序方便地互连、调整和控制。这使得选择时间和暮光设置、开/关时间以及分组灯光变得轻而易举。包括电源插头 (2.5 m) 和灯。